Vårt mål

 

Vi vill att Olsnäsgården ska vara en oas för alla, där gården får vara en plats för hälsa, glädje och tillfredställelse för både kropp och själ.

Men inte bara en plats för logi och rekreation i vackra omgivningar utan vi vill också göra det möjligt för var och en att upptäcka det riktigt viktiga i livet.

Människan behöver inte bara ”mat och dryck” utan även mening, sammanhang och gemenskap för att få själslig ro.  Vår ambition är att Olsnäsgården ska vara en plats där detta blir möjligt för besökare.

Vi eftersträvar låga priser så att många grupper och enskilda har möjligt att besöka Olsnäsgården samtidigt som vi försöker få gården att gå ihop ekonomiskt.