Styrelsen – Så drivs gården

 

Olsnäsgården drivs av en styrelse med nio personer samt två suppleanter.
Styrelseordförande är Mikael Demasure tel: 073-261 69 50, e-post: mikael.demasure@live.se

Styrelsen sammanträder ca 6 gånger per år. Årsmöte sker senast sista mars. Alla är välkomna på årsmötet för god gemenskap och vanligtvis något gott att förtära.

Styrelsen välkomnar också förslag så att vi kan förbättra gården.