Olsnäsgården – Olsnäsgårdens vänner

 

Olsnäsgården drivs av föreningen ”Olsnäsgårdens vänner” och alla som delar vår värdegrund är välkommen att vara medlemmar.

Olsnäsgårdens vänner är EFS-förening där EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan med sikte på att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Se gärna www.efs.nu

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

Olsnäsgården drivs utan personliga vinstintressen. Gårdens verksamhet skulle inte vara ekonomisk möjlig utan mycket stora frivilliga insatser varje år.

Under sommar från ca 12/6 och 15/8 har vi gudstjänster och andakter på gården. Ibland arrangerar vi Cafékvällar och större engagemang. Välkommen till dessa samlingar.

Vår prioriterade målgrupp är i första hand grupper som delar vår kristna värdegrund.  Alla grupper är dock välkomna att fråga oss om bokning.