Print

 

Bokning kan ske genom att ringa eller skicka epost till Olsnäsgården:

Telefon: 0247-22613.

Epost: JLIB_HTML_CLOAKING


Bokningsvillkor

ALLMÄNT: Dessa regler gäller för individuella gäster. För gruppbokningar, konferenser och liknande gäller särskilda regler, se mer under meny "Grupper - Till dig som leder...".

ONLINEBOKNING: Boka via Booking.com.

BOKNINGEN: är bindande både för beställare och Olsnäsgården i och med att den bekräftats. Bekräftelse kan ske muntligen, via mail eller skriftligen. Om avtal skett per telefon gäller detta som bekräftelse. Vid bokning skall namn, adress, telefonnummer och ev. e-post lämnas, även all information angående önskemål om logi, mat, antal gäster, antal dygn samt ev. matallergier. 

INCHECKNINGSTID:  09.00 - 20.00. Vid ankomst senare än 20.00 måste Olsnägården kontaktas!

UTCHECKNINGSTID: Senast 11.00

E-POST: Bokning via e-post ska alltid åtföljas av en bekräftelse från Olsnäsgården för att vara giltig.

AVBESTÄLLNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST: Avbeställning ska ske senast kl 18.00 dagen före ankomst, såvida ej annat överenskommits. Avbokar man senare debiteras för ett dygn. Detta gäller även vid utebliven ankomst.

AVRESA FÖRE DEN AVTALADE TIDENS UTGÅNG: Har du beställt för en viss tid men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på gården debiteras ytterligare ett dygn.

BETALNING: Sker vid incheckning eller om så avtalats på konto senast 10 dagar före ankomst. Använd Olsnäsgårdens Bankgirokonto 5386-0474 vid betalning.Vi tar även emot betalning med kort.

SKADA: Enligt nordisk lag svarar Olsnäsgården för dig och dina ägodelar endast om skada vållats av vandrarhemmets personal.

ANSVAR: Gästen ansvarar själv för skada som han eller hans gäster vållar inom gården.

HUSDJUR: I en stuga tillåter vi husdjur. Kontrollera alltid om det är tillåtet att ta med husdjur.

RÖKNING : Rökning är inte tillåten inomhus på gården! Rökning undanbedes även vid dörrar och vid ventilationsintag.   

FORCE MAJEURE-: För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Olsnäsgårdens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Olsnäsgården fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som gården anlitat eller annan i tidigare led. 

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Information

Olsnäsgården, Perandersgattu 23, 793 97 Siljansnäs